3.webp

הגעתי לאלעד עם שבר בקרסול, אחרי חודשים של גבס וכאבים.

ביום שהגעתי אלעד הבטיח לי ששנה הבאה אני אעשה כבר סקי, ולא כל כך האמנתי בהתחלה. 

היום, אחרי שיקום של קצת יותר מחצי שנה, אני כמעט ולא מרגיש את הפציעה, רץ באופן קבוע וממשיך בשגרה ללא שום הפרעה. וכמובן חזרתי לעשות סקי.